BLOG

Veerkracht

sead-dedic-ie-9chgWE_4-unsplash

Ken je ze ook? Mensen die stormen doorstaan in hun leven? 

En er zelfs sterker uitkomen? Wijzer, met meer diepgang en vertrouwen. Inspirerend en hoopgevend vind ik dat! Wat is dat toch? 

Brene Brown schrijft erover in haar boek ‘De moed van imperfectie‘. 

Onderzoekers noemen dit veerkracht. Veerkracht is het vermogen om tegenslagen te overwinnen! 

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende vijf factoren het meest kenmerkend zijn voor veerkrachtige mensen: 

  1. Ze zijn vindingrijk en sterk in het oplossen van problemen
  2. Ze zijn bereid hulp te zoeken
  3. Ze zijn ervan overtuigd dat ze iets kunnen doen wat helpt om met hun gevoelens om te gaan en tegenslagen te overwinnen. 
  4. Ze worden gesteund door hun omgeving 
  5. Ze hebben een goede band met anderen, zoals familieleden en vrienden.

Wat ik bijzonder vond om te lezen is dat al deze mensen nog een geheim hebben genaamd spiritualiteit. Dit gaf hen veerkracht (een diepgewortelde overtuiging). 

Brene Brown omschrijft spiritualiteit als volgt : 

Spiritualiteit is erkennen en vieren dat we allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door een kracht die groter is dan wijzelf. Onze verbinding met die kracht en met elkaar is geworteld in liefde en compassie. Openstaan voor spiritualiteit geeft perspectief, richting en zin in ons leven.’  

Hier wordt geen religie of theologie mee bedoeld wel een hoopvolle levenshouding! Het beoefenen van spiritualiteit brengt een gevoel van perspectief, betekenis en doel in ons leven. De mensen laten ook een bereidheid zien om te stoppen met zichzelf te verdoven door bijvoorbeeld te stoppen met een verslaving of destructief gedrag en juist kwetsbaarheid, ongemak en pijn te aanvaarden. 

Mooi he? 

Ik bid regelmatig, ik heb mezelf aangeleerd om te voelen wat er is. Ik lees graag inspirerende verhalen en ik geloof in een liefdevolle God. Heb jij een krachtbron in je leven? Waar haal jij energie uit ? Ik oefen met veerkrachtig leven. Denk in mogelijkheden. Omring mezelf met mensen die mij positief stimuleren en aanmoedigen in het zetten van nieuwe stappen. Ook zoek ik hulp als ik dit nodig heb. 

Herken jij iets in wat ik geschreven heb ? 

Coaching helpt om je veerkracht te vergroten! Je verbindt jezelf met wat van waarde is in jouw leven. Je leert betekenis te geven aan wat er gebeurt in je leven. Je bent onderdeel van een groter geheel. Je zoekt hulp en neemt een stap in het aanvaarden van pijn en ongemak. Het levert je concreet iets op, je ervaart meer veerkracht! Hierdoor ervaar je meer luchtigheid. Je hebt hier zelf invloed op. Je kunt stappen zetten om veerkrachtiger te worden. Roept dit een verlangen in je op? Neem contact met mij op en dan maken we een afspraak. 

Tip: Het boek, de moed van imperfectie van Brene Brown.