Persoonlijke coaching

Je verlangt naar persoonlijke groei en verandering. Ik heb hart voor mensen die openstaan voor verandering en de moed hebben om naar zichzelf te kijken. Je wilt concreet aan de slag met een probleem waar je tegenaan loopt en wat je blokkeert in je leven.

Laten we elkaar spreken

Kennismaken?

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek bespreken wij jouw coachvraag. Dit gesprek kan plaatsvinden in mijn coachruimte, telefonisch of online. Dit gesprek duurt een half uur. 

Het coachtraject

Een coachtraject bij ‘In de Veste’ is afgestemd op jouw coachvraag. Al tijdens ons kennismakingsgesprek bespreek ik hoeveel sessies er waarschijnlijk nodig zijn voor jou om tot verandering te komen. 

Coaching helpt je om anders met dingen om te gaan. Je krijgt inzicht in jezelf. Je kunt nieuwe vaardigheden aanleren of je leefstijl aanpassen. 

Ik doe een aantal praktische oefeningen die aansluiten bij  jouw coachvraag. Mijn aanpak is doelgericht en praktisch. Een sessie duurt 1 of 1,5 uur.

Kosten

PAKKET 1:

5 sessies van 1,5 uur: 600 euro inclusief BTW

PAKKET 2:

10 sessies van 1,5 uur: 1150 euro inclusief BTW

LOCATIE:

Gesprekken vinden plaats in mijn coachpraktijk in Amersfoort of online.

VERGOEDINGEN:

Steeds meer werkgevers vergoeden coaching voor hun medewerkers. Bespreek dit eens met je werkgever, zeker wanneer je coachvraag werkgerelateerd is.

ALS WERKGEVER:

Als werkgever wil je investeren in je medewerkers. Je ziet potentie, groei en ontwikkelmogelijkheden. Je wilt jouw medewerkers in hun kracht zetten. 

Ik kan in gesprek met jou en je medewerker een plan van aanpak opstellen, passend bij de coachvraag van jouw medewerker. 

Anne
Lees verder
Geralde heeft de gave om je heel snel veilig en op je gemak te laten voelen. Dat komt niet alleen doordat ze zonder oordeel naar je luistert, maar ook omdat ze van zichzelf warm, toegankelijk en professioneel is. Mijn eigen weg was bijtijds heus intensief, pittig en confronterend, want ook dat hoort bij jezelf (terug)vinden. Onderweg had ik Geralde die me de route uitlegde, handvatten gaf hoe met alles om te gaan en me zo loodste naar een veel betere plek. Ik heb geleerd hoe ik emoties kan afmaken. Ik heb weer verbinding gemaakt met delen van mezelf, waar ik de connectie was kwijtgeraakt en voor dat alles ben ik ontzettend dankbaar.
Mieke
Lees verder
De deur uitlopen met concrete acties waardoor een uitdaging kleiner voelt, dat zijn echt de verdiensten van Geralde. Ze is heel sterk in haar manier van levellen. Ze voelde goed mijn tempo en behoeftes aan. Op een natuurlijke manier kom ik steeds een stap verder, heel fijn voor een praktisch iemand die graag vooruitgang ziet. Ze is echt van onschatbare waarde voor mij geweest.
Esther
Lees verder
Wat ik fijn vond aan de gesprekken met Geralde is dat zij met haar nuchterheid en humor mij helpt om situaties te doorleven en te relativeren. Hierdoor kwam er lucht en werd het minder zwaar. Ik ervaar nu ruimte en kan zonder oordeel naar mijzelf te kijken. Zij hielp mij hierdoor om keuzes te maken en stappen te zetten. Zij heeft mij op weg geholpen om zelf regie te pakken. Ik ben daardoor gegroeid in zelfvertrouwen en durf keuzes te maken.
Paulien
Lees verder
Ik was overspannen en zocht naar een coach die mij kon begeleiden in mijn terugkeer naar werk. Ik kreeg de tip om contact met Geralde op te nemen. Ik voelde mij begrepen en geaccepteerd door haar. Ze gaf mij concrete tips om structuur aan te brengen in mijn dag en hielp mij in het maken van keuzes . Ook kreeg ik inzicht in mijn perfectionisme. Ik leerde om mijzelf af te remmen en te begrenzen. Dit ging met vallen en opstaan. Haar houding van mildheid en begrip was daarin helpend. Zij durfde mij ook een spiegel voor te houden en mij stil te zetten. Hierdoor leerde ik dat mijn lichaam signalen geeft als ik iets niet wil of spannend vind. Ik kan nu voelen wanneer ik mijn grenzen overga en durf dan te kiezen om het anders te doen. Ik ben weer 100% aan het werk en haal hier ook weer energie uit.
Previous
Next